Yalova Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Yalova Mutlu Sonlu Masöz

Hem Elizabeth az mı uğraşmıştı evi şimdiki haline getirmek için.) ayrıca, Muriel Teyze sağ kalmış tek akrabalarıydı. Elizabeth bunun nedenini kendince şö yle açıklıyor: Çü nkü Muriel Teyze bü tü n ö tekileri ö ldü rmü ş yahut Yalova Mutlu Sonlu Masöz uzaklaştırmıştı. tutucu yasalarını silkeleyip attığını, şık ve liberal hale geldiğini sanıyorlar. Fakat Elizabeth ö yle olmadığım biliyor. Toronto’nun çekirdeğinde, bir yü rek olması ihtiyaç duyulan yerde, yalnızca Muriel Teyze var. Elizabeth dö rt yıl ö nce Muriel Teyze’yi Noel programından çıkardı.

Takılabilir altı kanadı olan koyu renk kpca masaya, bakışımlı bir şekilde sofraya yerleştirilmiş turşu ve kızılcık sosu dolu kristal kâselere, keten masa ö rtü sü ne, gü mü ş peçete halkalarına en sonucunda “hayır” diyebildi. Nate Noel’de artık Muriel Teyze’nin evine gitmeyeceğini bildirmişti. Sebebi buydu işte. Nate, “Çocukların  da,  yediğim  yemeğin  de  keyfina  varmak  isterim”  demişti.  U¨ stelik  eve  dö ner dö nmez Elizabeth baş ağrıları içinde kendini yatağa atacaksa, Muriel Teyze’ye gitmenin bir anlamı da yoktu.

Yalova Mutlu Sonlu Masöz

Bir keresinde –1971 Noel’inde– Muriel Teyze’den eve dö nerlerken Elizabeth midesinde ne var ise bir kar yığınının ü zerine çıkarmıştı: Hindi, kızılcık sosu, Muriel Teyze’nin seçtiği çeşniler. Elizabeth Nate’in Muriel Teyze’ye gitmek istemeyişine ilkin kızmış, bunu bir dayanışma eksikliği olarak yorumlamıştı. Ne var ki, Nate haklıydı, hâlâ da haklı. Elizabeth’in şimdi burada, Muriel Teyze’nin evinde olmaması gerekirdi. Muriel Teyze monoloğunu sü rdü rü yor. Bu monolog gö rü nü şte çocuklara, gerçekteyse Elizabeth’e yö neltilmiş. “aslabir süre unutmamalısınız” diyor. “Dedeniz Galt’ın yarısına sahipti.” Elizabeth, “Guelph” diye dü şü nü yor.

Dedemiz değil, bü yü k dedemiz.” belki en nihayetinde Muriel Teyze de bunamaya başladı? Veya bu aile mitolojisi belki yalnızca bir mitoloji ve zamanı bilgiler gibi kulaktan kulağa geçerken ayrıntıları mutasyona uğramış? Muriel Teyze yapmış olduğı yanlışı dü zeltmiyor. Onun kendi kendisini dü zelttiği duyulmamıştır aslına bakarsan. I˙şte şimdi de Toronto’nun eskisi benzer biçimde olmadığını sö ylü yor; ü stelik sadece Toronto değil, bü tü n ü lke değişime uğramış. Pakistanlılar yavaş yavaş kenti ele geçiriyormuş, Fransızlar da hü kü meti. Bir tezgâhtar kız (ima edilmek istenen şu: Yabancı, esmer tende, I˙ngilizcesi  bozuk, yahut ü çü birden) daha geçen çarşamba Creeds’te ona kaba davranmış.