Yalova Bayan Masöz-Masöz Esra

Yalova Bayan Masöz-Masöz Esra

Yalova Bayan Masöz-Masöz Esra Bu yasalar hem yalancı hekimliğin hem de Californialıların Çinli işçilere beslediği ilkel nefretin ürünüydüler ama bunun coğrafi kapsamı sınırı olanydı. “Aşağılık ve ahlaksız fakatçlar” için Asyalı kadınların ABD’ye sokulmasını yasaklayan Ek Yasa 1875’te kongreden geçince vaziyet değişti. Söz mevzusu yasa teoride evli Çinli hanımların göçmenliğine izin verirken cinsellik işçilerini dışlıyordu, ama pratikte tüm Çinli kadınları ülkeye girmekten men ediyordu.

Örneğin 1882’de ABD’ye girmiş 39.579 Çinli’den bir tek 136’sı kadındı. Ek Yasa, Çinli kadınların ülkeye kabul edilmeden önce hem Çin’de hem de ABD’de eziyetli bir değerlendirmeden geçmesini öngörüyordu. Bu uygulamanın temelinde onların ahlaksız amaçlar için geldiklerini göstermek yatıyordu. Uzun mülakatlar rutin uygulamaydı, fotoğraflar çekiliyor ve hanımların vücudunda ve kıyafetlerinde “ahlaksızlık izleri” var mı yok mu diye muayene yapılıyordu. Bu hususlarda verilecek olumsuz bir rapor hanımın sex ticaretinde çalışacağının belirtisi olarak yorumlanıyordu. Göçmenler ve horlanan azınlıklar, özellikle Yahudiler, 20. Yüzyıl dönümünden derhal sonrasında ABD’yi kasıp kavuran beyaz kadın ticareti paniği içinde suçlandılar.

Yalova Bayan Masöz-Masöz Esra

Yalova Bayan Masöz-Masöz Esra Yerli kızları sömürüp Kıta Avrupası’na ihraç eden İngilizlerin kabahatlu olduğu “Kızlık Haracı” sansasyonundan farklı olarak, ABD’de korkulanlar yabancı beyaz kadın tacirleriydi. McClure’s dergisinde çıkan bir haber üzerine panik başladı. Haber, göçmen Yahudi “pislikleri” (diğer gruplarla birlikte) Amerika’yı kalbinden “vurmakla” kabahatluyordu. Zira bu kişiler masum kızları bulup “sıkı organize olmuş bir günah mekanizmasının” içine sokuyorlardı ve kızlar bir daha oradan kurtulamıyordu. Dergide çıkan yazılarda afyon çeken, içki içen ve iğreti şehir hapishanelerinde, “Tanrım, ne olur, beni buradan kurtar!” diye çığlık atan kızlar anlatılıyordu. McClure’s dergisi bu korkunç işin devam etmesine kim göz yumuyor diye soruyordu.

Yanıt -derginin fahişe şebekelerini ve kaymaklı kazançları korumakla kabahatladığı- New York’un Tammany Hall diye malum Demokrat Parti örgütü gibi şehrin yozlaşmış siyasi mekanizmalarıydı. McClure’s dergisindeki yazılar Britanya’daki “Kızlık Haracı” yazı dizisi kadar sansasyoneldi. Çok geçmeden Başkan William Howard Taft cinsellik ticaretini “bastırmaya yönelik ek yasalara ve daha etkili idari uygulamalara acilen ihtiyaç olduğu” yönünde mevzuşmalar meydana getirmeye başladı.